تعریف تیم و دپارتمان

در پنل Admin کایاکو به راحتی شما میتوانید دپارتمان ها و تیم های مختلفی ایجاد کنید.به عنوان مثال امکان دارد بخش فنی سازمان شما از دو تیم فنی با مدیریت واحد و یا جداگانه تشکیل شده باشد.شما به عنوان مدیر یک سازمان میتوانید کارمندانی با سطح دسترسی دلخواهی عضو یک دپارتمان در کایاکو کنید.و حتی در کایاکو میتوانید مدیر خاصی برای این دپارتمان ها انتخاب کرده تا تمامی امور مربوط به این دپارتمان را مشاهده و مدیریت نماید و از کارهای ارجاع داده شده به آنها گزارش گیری نموده و کارهای لازم را به آنها ارجاع دهد.
مدیر این دپارتمان می تواند شخص های خاصی را برای چت کردن در نظر بگیرد و یا دپارتمانی را ایجاد کند که حالت خصوصی داشته باشد و تنها برای کارمندان سازمان شما قابل مشاهده باشد تا مشتریان مستقیما نتوانند با آنها چت کنند و یا تیکت ارسال کنند.