تلفن گویا VOIP

آیا تا به حال به این فکر کرده اید چرا مکالمات تلفنی بین کشورهای دوردست گاهی هزینه آنها از مکالمات داخل کشور ارزان تر و با کیفیت تر است؟ این به خاطر استفاده از سیستم های voip میباشد که به جای سیتم های تلفن سنتی استفاده شده است.
کم هزینه و با کیفیت تر بودن سیستم های voip تنها گوشه ای از خدمات این سیستم میباشد.حتی میتوانید با voip امکانات دیگری نظیرترکیب با سرویس های کامپیوتری و اینترنتی را داشته باشید.با استفاده از voip شما سرویس های بی نظیری میتونید خلق و پیاده سازی کنید که این امکانات در سیستم های سنتی و سانترال یا امکان پذیر نیست و یا برای پیاده سازی این سناریو ها باید هزینه های خیلی خیلی بیشتری متحمل بشید.
voip انتقال صورت بر پایه پروتکل اینترنت میباشد که شما میتوانید با استفاده از اینترنت و شبکه های کامپیوتری برای انتقال صوت و مکالمات تلفنی استفاده کنید که این فقط گوشه ای از خدمات voip میباشد.
کایاکو دارای ماژول voip میباشد که میتواند با تلفیق شدن سیستم voip سازمان شما،میتوانید به عنوان یک SOFT PHONE استفاده کرد.بدون تردید ترکیب شدن این دو تکنولوژی با هم یک سیستم پاسخ گویی و پشتیبانی یکپارچه و مدرنی خلق کرد که امروزه در دنیای بزرگ تجارت و مشتری مداری ، و این گونه مدیریت کردن ارتباطات مشتری با سازمان شما کیفیت ارائه شتیبانی شما را خیلی بالا خواهد برد و چنین سیستمی یکی از الزامات در یک سازمان به حساب می آید.