سیستم خبرنامه

کایاکو قابلیت درج اخبار و اطلاعیه ها را در قسمت کاربری دارا میباشد که از این طریق میتوانید به راحتی موضوع خاصی را برای کاربران خود به نمایش بگزارید و یا از طریق ارسال خبرنامه به تمامی کاربران خود اطلاع رسانی کنید.
سیستم پشتیبانی آنلاین کایاکو امکانات خیلی زیادی برای رفع نیاز تمامی شرکت ها و سازمان های مختلف طراحی و پیاده سازی شده است که این گوشه ای از این امکانات میباشد.